Tuesday, January 27, 2009

Lelaki Vs Wanita


1. Lelaki melakukan lebih banyak dari apa yang dapat dilakukan perempuan, sedang perempuan melakukan apa yang lebih banyak dari apa yang berani dilakukan lelaki.

2. Lelaki dikenal dari apa yang tidak dilakukannya, dan perempuan dikenal dari apa yang dia lakukan.

3. Dalam hubungan cinta, lelaki berbangga dengan kemenangannya meraih perempuan, sedang perempuan berhias dengan ketaklukannya di hadapan lelaki. Lelaki berbangga dengan mengatakan, "Aku telah menaklukan perempuan A, B, dan C.." dan perempuan berbangga dengan mengatakan, "Aku telah menolak lelaki A, B, dan C…"

4. Kebahagiaan di sisi lelaki adalah suksesnya dalam pekerjaan, sedang bagi perempuan adalah suksesnya bersama lelaki.

5. Dibalik setiap perempuan yang sukses terdapat cinta yang gagal, dan dibelakang setiap lelaki yang sukses terdapat perempuan yang mencintai.


6. Yang terakhir mati pada lelaki adalah hatinya dan pada perempuan adalah lidahnya. Lidah lelaki bagaikan pisau, sedang lidah perempuan seperti pedang.

7. Semua jenis pujian menggetarkan hati perempuan, tetapi tidak semua pujian menyentuh hati lelaki.

8. Perempuan membinasakan akal lelaki, sedang lelaki meremukkan hati perempuan.

9. Harapan lelaki kiranya menjadi keras bagaikan ais, sedang harapan perempuan menjadi air lalu menguap seperti udara.

10. Mudah bagi lelaki menutup matanya, tetapi mustahil bagi perempuan menutup telinganya.

11. Dahulu orang berkata, "Tiga sifat lelaki yang terbaik namun itulah yang terburuk buat perempuan. Tiga sifat itu adalah berani, rendah hati dan tangan terbuka. Tiga sifat terbaik perempuan namun itulah yang terburuk buat lelaki adalah tinggi hati, sangat hati-hati dan tangan tertutup."

12. Lelaki memahami apa yang dia dengar, sedang perempuan mendengar apa yang dia tidak pahami

13. Ketika lelaki merasa jemu, maka dia memerlukan seseorang yang mendorongnya agar ia maju ke depan. Ketika perempuan merasa jemu, maka dia memerlukan seseorang yang menopangnya dari belakang agar ia tidak terjatuh.

14. Lelaki sering kali tidak mengetahui kapan mengucapkan kata perpisahan bagi perempuan, sedang perempuan sering kali tidak mengetahui bila dia harus berpisah.

15. Lelaki cepat jatuh cinta, sedang perempuan lebih cepat membenci.

16. Perempuan lebih senang menikah dengan lelaki yang kaya walau banyak bicara daripada yang pendiam tapi miskin. Sedang lelaki lebih senang menikah dengan perempuan yang pendiam walau miskin, dari pada kaya tapi banyak bicara.

17. Kalau dua orang lelaki bertengkar, maka sering kali penyebabnya adalah perempuan, sedang bila dua orang perempuan bertengkar, maka biasanya penyebabnya juga perempuan..

18. Lelaki menangis atas apa yang hilang darinya, sedang perempuan menangis atas apa yang tidak diperolehnya.

19. Lelaki letih mencari ketenangan, sedang perempuan tidak tenang kecuali dengan mencari keletihan.

20. Lelaki dicipta dari tanah dan perempuan dari tulang, karena itu perempuan lebih kuat daripada lelaki dan kekuatannya terletak pada kelemahannya...
(Sumber: "Mereka Berkata" oleh Anis Mansur, dikutip dari buku Quraish Shihab berjudul Perempuan, terbitan Lentera Hati, Tangerang, 2005)